Најнови книги

Моќта на педагогијата

Моќта на педагогијата повеќе...

Наставата и комуникацијата

Наставата и комуникацијата повеќе...

Микробиологија – Прирачник на Шаум

Микробиологија – Прирачник на Шаум повеќе...

Применета биокатализа

Применета биокатализа повеќе...

Размислување на децата

Размислување на децата повеќе...

Учебник за тотални протези

Учебник за тотални протези повеќе...

Училишна дидактика

Училишна дидактика повеќе...

Авијарна медицина

Авијарна медицина повеќе...

Концепти на оперативните системи

Концепти на оперативните системи повеќе...

Вовед во меѓународна економија

Вовед во меѓународна економија повеќе...

Нумерички методи за инженери

Нумерички методи за инженери повеќе...

Хемија на храна

Хемија на храна повеќе...

Вовед во криптографија

Вовед во криптографија повеќе...

Геологија на животната средина

Геологија на животната средина повеќе...

Основи на геологијата

Основи на геологијата повеќе...

Механика на материјали

Механика на материјали повеќе...

Оксфордски учебник по медицина Том 2

Оксфордски учебник по медицина Том 2 повеќе...

Технологија на млечни производи

Технологија на млечни производи повеќе...

Котлер за маркетингот

Котлер за маркетингот повеќе...

Сигнали и системи

Сигнали и системи повеќе...

Проектирање челични конструкции

Проектирање челични конструкции повеќе...

Принципи на корпоративни финансии

Принципи на корпоративни финансии повеќе...

Основи на механика на флуиди

Основи на механика на флуиди повеќе...

Примената хидрогеологија

Примената хидрогеологија повеќе...

Макроекономска политика

Макроекономска политика повеќе...

Генетика на фитнес и физичка изведба

Генетика на фитнес и физичка изведба повеќе...

Алгоритми за планирање

Алгоритми за планирање повеќе...

Програмскиот јазик С++

Програмскиот јазик С++ повеќе...

Разбирање на потрошувачката

Разбирање на потрошувачката повеќе...

Економика

Економика повеќе...

Прирачник за нутриција и диететика

Прирачник за нутриција и диететика повеќе...

Електрични машини

Електрични машини повеќе...

Ресторански менаџмент

Ресторански менаџмент повеќе...

Патологија на меланоцитни заболувања

Патологија на меланоцитни заболувања повеќе...

Принципи на неврологијата

Принципи на неврологијата повеќе...

Системи на автоматско управување

Системи на автоматско управување повеќе...

Дизајн на микросистеми

Дизајн на микросистеми повеќе...

Вовед во механика на цврсти тела

Вовед во механика на цврсти тела повеќе...

Раст, созревање и физичка активност

Раст, созревање и физичка активност повеќе...

Меѓународно јавно право

Меѓународно јавно право повеќе...

Кетеринг менаџмент

Кетеринг менаџмент повеќе...

Прирачник за педијатрија

Прирачник за педијатрија повеќе...

Енергијата и животната средина

Енергијата и животната средина повеќе...

Маркетинг во патувањата и туризмот

Маркетинг во патувањата и туризмот повеќе...

Инженерство на хемиски реакции

Инженерство на хемиски реакции повеќе...

Сексуално преносливи болести

Сексуално преносливи болести повеќе...

Вовед во космологија

Вовед во космологија повеќе...

Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право повеќе...

Учебник по хирургија на Сабистон

Учебник по хирургија на Сабистон повеќе...

Клиничка радиолошка онкологија

Клиничка радиолошка онкологија повеќе...

Наука за виното - основи и примена

Наука за виното - основи и примена повеќе...

Теорија на уметноста-историски вовед

Теорија на уметноста-историски вовед повеќе...

Меѓународните односи и Европската Унија

Меѓународните односи и Европската Унија повеќе...

Прирачник за развој и учење кај возрасни

Прирачник за развој и учење кај возрасни повеќе...

Принципите на паралелното програмирање

Принципите на паралелното програмирање повеќе...

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор повеќе...

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите повеќе...

Нелсонов учебник по педијатрија

Нелсонов учебник по педијатрија повеќе...

Климатологија (наука за атмосферата)

Климатологија (наука за атмосферата) повеќе...

Хемија и биохемија на виното

Хемија и биохемија на виното повеќе...

Биохемиска основа на спортска активност

Биохемиска основа на спортска активност повеќе...

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето повеќе...

Разбирање на архитектурата преку цртање

Разбирање на архитектурата преку цртање повеќе...

Прирачник за роботика и за автоматизација

Прирачник за роботика и за автоматизација повеќе...

Механичко однесување на материјалите

Механичко однесување на материјалите повеќе...

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите)

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите) повеќе...

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена)

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена) повеќе...

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови)

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови) повеќе...

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2 повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1 повеќе...

Настани / Новости

14
Мај
2017

Промовирани нови 14 наслови

На 14.05.2017 година, во Читалната 1000 книги, беше одржана 64-та промоција н...

повеќе...
13
Октомври
2016

Промоција на последните 10 наслови

На 13.10.2016 година, беше одржана 63-та промоција на 10 наслови т.е. последн...

повеќе...
13
Јуни
2016

Промоција на нови 10 наслови

На 13.06.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
15
Март
2016

Промоција на 10 нови наслови

На 15.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
01
Март
2016

Промовирани нови 12 наслови

На 01.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги“ бе...

повеќе...

Обработка на говор и на јазик – Вовед во обработката на природните јазици, пресметковната лингвистика и препознавањето говор

Обработка на говор и на јазик – Вовед во обработката на природните јазици, пресметковната лингвистика и препознавањето говор

Автори:

Даниел Џурафски
Џејмс Х. Мартин

Референтен линк:

Кликни тука

Издавач:

Датапонс

ISBN:

978-0131-873-21-6

Година на издавање:

2013

Краток опис:

Обработка на говор и на јазик – Вовед во обработката на природните јазици, пресметковната лингвистика и препознавањето говор е книга од авторите Даниел Џурафски и Џејмс Х. Мартин, издадена 2009 година од страна на Pearson Education. Книгата е составена од неколку дела: Дел 1: Зборови; Дел 2: Говор; Дел 3: Синтакса; Дел 4: Семантика и прагматика и Дел 5: Примени. Обработката на говорот и на јазикот е првата книга што целосно ја покрива јазичната технологија, на сите нивоа и со сите современи технологии. Таа ги сплотува длабоките лингвистички анализи со робусните статистички методи. Ако погледнеме како е организирана книгата по нивоа, таа почнува со зборот и неговите компоненти, ги покрива својствата на секвенците од зборови и начините како тие се изговорени и разбрани, потоа продолжува едно ниво погоре кон начинот како зборовите правилно се комбинираат (синтакса), како зборовите формираат значење (семантика) и како служат како основа за одговарање на прашања, дијалог и преведување помеѓу јазиците. Оваа книга ја покрива целата област во една книга, но многу поважно, таа ги поврзува технологиите една со друга, доловувајќи му на читателот која од нив е најдобра за користење и како тие може да бидат применети заедно.

Поврзано

Уметностите и создавањето на мислата

Уметностите и создавањето на мислата

Автори:

Елиот В. Ајснер

повеќе...

Уметноста во деветнаесеттиот век – критичка историја

Уметноста во деветнаесеттиот век – критичка историја

Автори:

Стивен Ф. Ајсенман

повеќе...

Bakhtin dhe artet vizuale

Bakhtin dhe artet vizuale

Автори:

Deborah J. Haynes

повеќе...

Концепти на модерна уметност – од фовизам до постмодернизам

Концепти на модерна уметност – од фовизам до постмодернизам

Автори:

Никос Стангос

повеќе...

На работ на светлината – мисли за фотографијата и фотографите, талент и генијалност

На работ на светлината – мисли за фотографијата и фотографите, талент и генијалност

Автори:

Дејвид Тревис

повеќе...

Постмодернизмот и вродувањето на Марсел Дишан

Постмодернизмот и вродувањето на Марсел Дишан

Автори:

Амелија Џонс

повеќе...

Апстрактната уметност на крајот од дваесетиот век

Апстрактната уметност на крајот од дваесетиот век

Автори:

Френсис Колпит

повеќе...

Јавните личности и приватните идентитети во седумнаесетиот век во Холандија - Портретирање и создавање заедница

Јавните личности и приватните идентитети во седумнаесетиот век во Холандија - Портретирање и создавање заедница

Автори:

Ен Џенсен Адамс

повеќе...

Основање на музеи и современата уметност - Политиката на уметничкиот приказ на Франција по 1968 година

Основање на музеи и современата уметност - Политиката на уметничкиот приказ на Франција по 1968 година

Автори:

Ребека Џ. де Ру

повеќе...