Најнови книги

Моќта на педагогијата

Моќта на педагогијата повеќе...

Наставата и комуникацијата

Наставата и комуникацијата повеќе...

Микробиологија – Прирачник на Шаум

Микробиологија – Прирачник на Шаум повеќе...

Применета биокатализа

Применета биокатализа повеќе...

Размислување на децата

Размислување на децата повеќе...

Учебник за тотални протези

Учебник за тотални протези повеќе...

Училишна дидактика

Училишна дидактика повеќе...

Авијарна медицина

Авијарна медицина повеќе...

Концепти на оперативните системи

Концепти на оперативните системи повеќе...

Вовед во меѓународна економија

Вовед во меѓународна економија повеќе...

Нумерички методи за инженери

Нумерички методи за инженери повеќе...

Хемија на храна

Хемија на храна повеќе...

Вовед во криптографија

Вовед во криптографија повеќе...

Геологија на животната средина

Геологија на животната средина повеќе...

Основи на геологијата

Основи на геологијата повеќе...

Механика на материјали

Механика на материјали повеќе...

Оксфордски учебник по медицина Том 2

Оксфордски учебник по медицина Том 2 повеќе...

Технологија на млечни производи

Технологија на млечни производи повеќе...

Котлер за маркетингот

Котлер за маркетингот повеќе...

Сигнали и системи

Сигнали и системи повеќе...

Проектирање челични конструкции

Проектирање челични конструкции повеќе...

Принципи на корпоративни финансии

Принципи на корпоративни финансии повеќе...

Основи на механика на флуиди

Основи на механика на флуиди повеќе...

Примената хидрогеологија

Примената хидрогеологија повеќе...

Макроекономска политика

Макроекономска политика повеќе...

Генетика на фитнес и физичка изведба

Генетика на фитнес и физичка изведба повеќе...

Алгоритми за планирање

Алгоритми за планирање повеќе...

Програмскиот јазик С++

Програмскиот јазик С++ повеќе...

Разбирање на потрошувачката

Разбирање на потрошувачката повеќе...

Економика

Економика повеќе...

Прирачник за нутриција и диететика

Прирачник за нутриција и диететика повеќе...

Електрични машини

Електрични машини повеќе...

Ресторански менаџмент

Ресторански менаџмент повеќе...

Патологија на меланоцитни заболувања

Патологија на меланоцитни заболувања повеќе...

Принципи на неврологијата

Принципи на неврологијата повеќе...

Системи на автоматско управување

Системи на автоматско управување повеќе...

Дизајн на микросистеми

Дизајн на микросистеми повеќе...

Вовед во механика на цврсти тела

Вовед во механика на цврсти тела повеќе...

Раст, созревање и физичка активност

Раст, созревање и физичка активност повеќе...

Меѓународно јавно право

Меѓународно јавно право повеќе...

Кетеринг менаџмент

Кетеринг менаџмент повеќе...

Прирачник за педијатрија

Прирачник за педијатрија повеќе...

Енергијата и животната средина

Енергијата и животната средина повеќе...

Маркетинг во патувањата и туризмот

Маркетинг во патувањата и туризмот повеќе...

Инженерство на хемиски реакции

Инженерство на хемиски реакции повеќе...

Сексуално преносливи болести

Сексуално преносливи болести повеќе...

Вовед во космологија

Вовед во космологија повеќе...

Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право повеќе...

Учебник по хирургија на Сабистон

Учебник по хирургија на Сабистон повеќе...

Клиничка радиолошка онкологија

Клиничка радиолошка онкологија повеќе...

Наука за виното - основи и примена

Наука за виното - основи и примена повеќе...

Теорија на уметноста-историски вовед

Теорија на уметноста-историски вовед повеќе...

Меѓународните односи и Европската Унија

Меѓународните односи и Европската Унија повеќе...

Прирачник за развој и учење кај возрасни

Прирачник за развој и учење кај возрасни повеќе...

Принципите на паралелното програмирање

Принципите на паралелното програмирање повеќе...

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор повеќе...

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите повеќе...

Нелсонов учебник по педијатрија

Нелсонов учебник по педијатрија повеќе...

Климатологија (наука за атмосферата)

Климатологија (наука за атмосферата) повеќе...

Хемија и биохемија на виното

Хемија и биохемија на виното повеќе...

Биохемиска основа на спортска активност

Биохемиска основа на спортска активност повеќе...

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето повеќе...

Разбирање на архитектурата преку цртање

Разбирање на архитектурата преку цртање повеќе...

Прирачник за роботика и за автоматизација

Прирачник за роботика и за автоматизација повеќе...

Механичко однесување на материјалите

Механичко однесување на материјалите повеќе...

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите)

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите) повеќе...

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена)

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена) повеќе...

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови)

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови) повеќе...

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2 повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1 повеќе...

Настани / Новости

14
Мај
2017

Промовирани нови 14 наслови

На 14.05.2017 година, во Читалната 1000 книги, беше одржана 64-та промоција н...

повеќе...
13
Октомври
2016

Промоција на последните 10 наслови

На 13.10.2016 година, беше одржана 63-та промоција на 10 наслови т.е. последн...

повеќе...
13
Јуни
2016

Промоција на нови 10 наслови

На 13.06.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
15
Март
2016

Промоција на 10 нови наслови

На 15.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
01
Март
2016

Промовирани нови 12 наслови

На 01.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги“ бе...

повеќе...

Антропологија – Предизвикот на човештвото

Антропологија – Предизвикот на човештвото

Автори:

Вилијам А. Хавиленд
Харалд Е. Л. Принс
Дејна Волрат
Бани Мекбрајт

Референтен линк:

Кликни тука

Издавач:

Ars Lamina

ISBN:

978-608-229-608-1

Година на издавање:

2014

Краток опис:

Антропологија – Предизвикот на човештвото е книга од авторите Вилијам А. Хавиленд, Харалд Е. Л. Принс, Дејна Волрат и Бани Мекбрајт, издадена 2011 година Wadsworth, Cengage Learning. Оваа книга е составена од неколку поглавја: Суштина на антропологијата; Генетика и еволуција; Живи примати; Однесувањето на приматите; Теренски методи во археологијата и палеоантропологијата; Макроеволуција и рани примати; Првите двоношци; Раните хомо и потеклото на културата; Глобалното проширување на хомо сапиенсите и нивната технологија; Неолитска револуција: припитомувањето на растенијата и животните; Појавувањето на градови и држави; Современа човечка разноликост: Раса и расизам; Човековото прилагодување во променливиот свет; Одлики на културата; Етнографско истражување: неговата историја, методи и теории; Јазик и комуникација; Социјален идентитет, личност и род; Начини на опстанување; Економски системи; Секс, брак и семејство; Продолжување на лозата и потомци; Групирање по род, возраст, заеднички интерес и општествената класа; Политика, моќ и насилство; Духовноста, религијата и натприродното; Уметност; Процеси на промена и Глобални предизвици, локални одговори и улогата на антропологијата. Преку ова четиво ќе ги откриете различните начини на кои човекот се соочува со предизвикот за опстанок, врската меѓу биологијата и културата во обликувањето на човечкото однесување, како и влијанието на глобализацијата врз луѓето и културите низ светот. Овој практичен интерактивен ресурс за учење ги засилува главните концепти во четирите полиња на антропологијата: културолошка антропологија, физичка антропологија, археологија и лингвистика. 

Поврзано

Метаисторија – Историската имагинација во Европа од ХIХ век

Метаисторија – Историската имагинација во Европа од ХIХ век

Автори:

Хајден Вајт

повеќе...

Француска историска револуција – Училиштето Анали, 1929-89г.

Француска историска револуција – Училиштето Анали, 1929-89г.

Автори:

Питер Бурк

повеќе...

Методи на психолошко истражување

Методи на психолошко истражување

Автори:

Анабел Нес Еванс Брајан Ј. Руни

повеќе...

Проучување на филозофијата на религијата

Проучување на филозофијата на религијата

Автори:

Дејвид Стјуард

повеќе...

Вовед во антропологијата - Интегриран пристап

Вовед во антропологијата - Интегриран пристап

Автори:

Мајкл Алан Парк

повеќе...

Во одбрана на историјата

Во одбрана на историјата

Автори:

Ричард Ј.Еванс

повеќе...

Antropologjjia politike

Antropologjjia politike

Автори:

Ted C. Lewellen

повеќе...

Философија на религијата

Философија на религијата

Автори:

Вилијам Л. Роу

повеќе...

Antropologija e religjionit

Antropologija e religjionit

Автори:

Fiona Bowie

повеќе...