Најнови книги

Моќта на педагогијата

Моќта на педагогијата повеќе...

Наставата и комуникацијата

Наставата и комуникацијата повеќе...

Микробиологија – Прирачник на Шаум

Микробиологија – Прирачник на Шаум повеќе...

Применета биокатализа

Применета биокатализа повеќе...

Размислување на децата

Размислување на децата повеќе...

Учебник за тотални протези

Учебник за тотални протези повеќе...

Училишна дидактика

Училишна дидактика повеќе...

Авијарна медицина

Авијарна медицина повеќе...

Концепти на оперативните системи

Концепти на оперативните системи повеќе...

Вовед во меѓународна економија

Вовед во меѓународна економија повеќе...

Нумерички методи за инженери

Нумерички методи за инженери повеќе...

Хемија на храна

Хемија на храна повеќе...

Вовед во криптографија

Вовед во криптографија повеќе...

Геологија на животната средина

Геологија на животната средина повеќе...

Основи на геологијата

Основи на геологијата повеќе...

Механика на материјали

Механика на материјали повеќе...

Оксфордски учебник по медицина Том 2

Оксфордски учебник по медицина Том 2 повеќе...

Технологија на млечни производи

Технологија на млечни производи повеќе...

Котлер за маркетингот

Котлер за маркетингот повеќе...

Сигнали и системи

Сигнали и системи повеќе...

Проектирање челични конструкции

Проектирање челични конструкции повеќе...

Принципи на корпоративни финансии

Принципи на корпоративни финансии повеќе...

Основи на механика на флуиди

Основи на механика на флуиди повеќе...

Примената хидрогеологија

Примената хидрогеологија повеќе...

Макроекономска политика

Макроекономска политика повеќе...

Генетика на фитнес и физичка изведба

Генетика на фитнес и физичка изведба повеќе...

Алгоритми за планирање

Алгоритми за планирање повеќе...

Програмскиот јазик С++

Програмскиот јазик С++ повеќе...

Разбирање на потрошувачката

Разбирање на потрошувачката повеќе...

Економика

Економика повеќе...

Прирачник за нутриција и диететика

Прирачник за нутриција и диететика повеќе...

Електрични машини

Електрични машини повеќе...

Ресторански менаџмент

Ресторански менаџмент повеќе...

Патологија на меланоцитни заболувања

Патологија на меланоцитни заболувања повеќе...

Принципи на неврологијата

Принципи на неврологијата повеќе...

Системи на автоматско управување

Системи на автоматско управување повеќе...

Дизајн на микросистеми

Дизајн на микросистеми повеќе...

Вовед во механика на цврсти тела

Вовед во механика на цврсти тела повеќе...

Раст, созревање и физичка активност

Раст, созревање и физичка активност повеќе...

Меѓународно јавно право

Меѓународно јавно право повеќе...

Кетеринг менаџмент

Кетеринг менаџмент повеќе...

Прирачник за педијатрија

Прирачник за педијатрија повеќе...

Енергијата и животната средина

Енергијата и животната средина повеќе...

Маркетинг во патувањата и туризмот

Маркетинг во патувањата и туризмот повеќе...

Инженерство на хемиски реакции

Инженерство на хемиски реакции повеќе...

Сексуално преносливи болести

Сексуално преносливи болести повеќе...

Вовед во космологија

Вовед во космологија повеќе...

Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право повеќе...

Учебник по хирургија на Сабистон

Учебник по хирургија на Сабистон повеќе...

Клиничка радиолошка онкологија

Клиничка радиолошка онкологија повеќе...

Наука за виното - основи и примена

Наука за виното - основи и примена повеќе...

Теорија на уметноста-историски вовед

Теорија на уметноста-историски вовед повеќе...

Меѓународните односи и Европската Унија

Меѓународните односи и Европската Унија повеќе...

Прирачник за развој и учење кај возрасни

Прирачник за развој и учење кај возрасни повеќе...

Принципите на паралелното програмирање

Принципите на паралелното програмирање повеќе...

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор повеќе...

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите повеќе...

Нелсонов учебник по педијатрија

Нелсонов учебник по педијатрија повеќе...

Климатологија (наука за атмосферата)

Климатологија (наука за атмосферата) повеќе...

Хемија и биохемија на виното

Хемија и биохемија на виното повеќе...

Биохемиска основа на спортска активност

Биохемиска основа на спортска активност повеќе...

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето повеќе...

Разбирање на архитектурата преку цртање

Разбирање на архитектурата преку цртање повеќе...

Прирачник за роботика и за автоматизација

Прирачник за роботика и за автоматизација повеќе...

Механичко однесување на материјалите

Механичко однесување на материјалите повеќе...

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите)

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите) повеќе...

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена)

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена) повеќе...

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови)

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови) повеќе...

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2 повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1 повеќе...

Настани / Новости

14
Мај
2017

Промовирани нови 14 наслови

На 14.05.2017 година, во Читалната 1000 книги, беше одржана 64-та промоција н...

повеќе...
13
Октомври
2016

Промоција на последните 10 наслови

На 13.10.2016 година, беше одржана 63-та промоција на 10 наслови т.е. последн...

повеќе...
13
Јуни
2016

Промоција на нови 10 наслови

На 13.06.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
15
Март
2016

Промоција на 10 нови наслови

На 15.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
01
Март
2016

Промовирани нови 12 наслови

На 01.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги“ бе...

повеќе...

Настани / Новости

 

Нова училишна спортска сала и промовирани 15 нови наслови во Тетово

 

Петнаесет нови наслови од областите на економијата и правото беа претставени денеска на Државниот универзитет во Тетово во рамките на проектот на Владата на Македонија „Превод на 1.000 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија.

Според премиерот Груевски кој присуствуваше на промоцијата, Владата има вложено големи финансиски средства вклучувајќи за купување на авторските права, превод на македонски и албански јазик и печатење.

- Станува збор за книги и учебници од кои се учи на 10-те највисоко рангирани универзитетот во свето, а нивните автори се најдобрите научници и претставуваат врвни научни дела. Се надевам дека студентите, асистентите и професорите ќе ги користат учебниците за стекнување нови знаења со кои ќе бидат рамноправни со своите колеги од Јеил, Харвард, Кембриџ, Оксфорд доколку се сретнат на некоја научна конференција или симпозиум бидејќи учеле од иста стручна литература. Овие книги ќе им користат не само на оваа туку и на идните генерации бидејќи ваквата литература ќе биде актуелна и во следните 10 години, односно овој проект на долг рок ќе има многу позитивни резултати бидејќи на идните студенти ќе им овозможи стекнување повеќе знаења што ќе може да ги искористат во својот живот, рече премиерот Груевски во амфитеатарот на Ректоратот на ДУТ.

Досега се организирани 39 вакви промоции на нови наслови за потребите на студентите и учениците во земјава.

- Резултатите ги надминуваат очекувањата и нашите визии. Досега промовираните преведени наслови, си го најдоа своето место на полиците во библиотеките, но и во рацете на студентите, асистентите и професорите. Новите учебници придонесуваат и за остварување на целите на ДУТ, односно со овие книги студентите проширувајќи го своето теоретско знаењеќе бидат понконкурентни на пазарот на труд, а воедно ќе го подобрат квалитетот на практичната настава, изјави мениустерот за обарзование Панче Кралев.

В.Д. ректорот на ДУТ Вулнет Амети посочи оти досега над 100 наслови на научни книги биле промовирани на овој универзитет.

- Ние и придаваме големо значење на издавачката дејност, за оваа цел издвојуваме потребни средства за издвање книги, научни студии, монографии, списанија и разни други публикации. Денешната активност претставува една инвестиција за збогатување со стручна и научна литература на нашиот Универзитет и истовремено претставува олеснување за нашите студенти во текот на студирањето и нивната професионална подготовка, изјави Амети.

На промоцијата присуствуваа професори, асистенти и студенти на ДУТ, повеќе претставници од извршната и законодавната власт.

Премиерот Груевски со министерот за образование Кралев и неговиот заменик Сафет Незири претходно денеска присуствуваа и на свеченото предавање во употреба на новоизградената спортска сала во Средното текстилно училиште „Ѓоце Стојчевски“ во Тетово.

- Тетово е град со можеби најмногу инвестиции во спортот. Изградивме фудбалско игралиште, веќе се готови пет спортски сали низ неколку села, основни и средни училишта, во тек е изградбата на две сали, а се планирани уште дополнителни 10 така што нивниот број по завршувањето на целиот проект треба да биде 17 нови спортски сали. Овие сали освен образовната функција ќе може да се користат и за рекреација на граѓаните и исполнувањето на нивното слободно време бидејќи спортот ги отгрнува младите луѓе од пороците на денешното време, изјави премиерот Груевски.

Кралев истакна дека изградбата на салата во текстилното училиште во Тетово е дел од проектот на Владата за изградба на 145 училишни сали низ државата. Изградбата на објектот со површина од 650 метри квадратни чинеше 24 милиони денари, а опремен е според сите стандарди како за наставата по физичко образование така и за рекереација на учениците и другите заинтересирани.

Пуштањето во употреба на новата сала го поздрави и директорот на Средното текстилно училиште Абаз Абази како голем придонес за унапредувањето на наставниот процес. Салата се предава на управување на локалната општинска власт.

 

Извор: www.kurir.com.mk

 

 

 

 

 

 

 

 

[2012-06-25] - Промоција на нови 24 наслови од областа на архитектурата, градежништвото и биотехничките науки         [2012-06-25] - Промоција на нови 24 наслови од областа на архитектурата, градежништвото и биотехничките науки [2012-06-12] -  

На штипскиот универзитет „Гоце Делчев“ промовирани 14 нови книги од медицина и стоматологија

[2012-06-10] - Промоција на нови 14 наслови од областа на медицината      [2012-05-10] - Промовирани 15 нови преводи на капитални научни наслови од областа на земјоделството и ветеринарната  медицина [2012-05-10] - Промовирани 15 нови преводи на наслови од областа на земјоделството и ветеринарната медицина [2012-04-18] - Промовирани 24 нови наслови од проектот за превод на 1.000 стручни книги [2012-04-12] -  Промовирани 24 нови наслови од проектот за превод на 1.000 стручни книги   [2012-03-23] - Промовирани 15 наслови од медицинските науки [2012-03-23] -  

Промовирани 15 наслови од медицинските науки [2012-03-04] - Искористеност на преводите на стручните книги [2012-02-27] -   Студентите подготвуваат испити во ГТЦ   [2012-02-24] - Промоција на 18 нови наслови [2011-11-18] -   Рајот за читателите на пишаниот збор [2011-11-11] - Промоција на нови 13 наслови [2011-05-15] - Отворена Читалната 1000 книги [2010-12-28] - Отворена е новата Интернет страна на Читалната 1000 книги