Најнови книги

Моќта на педагогијата

Моќта на педагогијата повеќе...

Наставата и комуникацијата

Наставата и комуникацијата повеќе...

Микробиологија – Прирачник на Шаум

Микробиологија – Прирачник на Шаум повеќе...

Применета биокатализа

Применета биокатализа повеќе...

Размислување на децата

Размислување на децата повеќе...

Учебник за тотални протези

Учебник за тотални протези повеќе...

Училишна дидактика

Училишна дидактика повеќе...

Авијарна медицина

Авијарна медицина повеќе...

Концепти на оперативните системи

Концепти на оперативните системи повеќе...

Вовед во меѓународна економија

Вовед во меѓународна економија повеќе...

Нумерички методи за инженери

Нумерички методи за инженери повеќе...

Хемија на храна

Хемија на храна повеќе...

Вовед во криптографија

Вовед во криптографија повеќе...

Геологија на животната средина

Геологија на животната средина повеќе...

Основи на геологијата

Основи на геологијата повеќе...

Механика на материјали

Механика на материјали повеќе...

Оксфордски учебник по медицина Том 2

Оксфордски учебник по медицина Том 2 повеќе...

Технологија на млечни производи

Технологија на млечни производи повеќе...

Котлер за маркетингот

Котлер за маркетингот повеќе...

Сигнали и системи

Сигнали и системи повеќе...

Проектирање челични конструкции

Проектирање челични конструкции повеќе...

Принципи на корпоративни финансии

Принципи на корпоративни финансии повеќе...

Основи на механика на флуиди

Основи на механика на флуиди повеќе...

Примената хидрогеологија

Примената хидрогеологија повеќе...

Макроекономска политика

Макроекономска политика повеќе...

Генетика на фитнес и физичка изведба

Генетика на фитнес и физичка изведба повеќе...

Алгоритми за планирање

Алгоритми за планирање повеќе...

Програмскиот јазик С++

Програмскиот јазик С++ повеќе...

Разбирање на потрошувачката

Разбирање на потрошувачката повеќе...

Економика

Економика повеќе...

Прирачник за нутриција и диететика

Прирачник за нутриција и диететика повеќе...

Електрични машини

Електрични машини повеќе...

Ресторански менаџмент

Ресторански менаџмент повеќе...

Патологија на меланоцитни заболувања

Патологија на меланоцитни заболувања повеќе...

Принципи на неврологијата

Принципи на неврологијата повеќе...

Системи на автоматско управување

Системи на автоматско управување повеќе...

Дизајн на микросистеми

Дизајн на микросистеми повеќе...

Вовед во механика на цврсти тела

Вовед во механика на цврсти тела повеќе...

Раст, созревање и физичка активност

Раст, созревање и физичка активност повеќе...

Меѓународно јавно право

Меѓународно јавно право повеќе...

Кетеринг менаџмент

Кетеринг менаџмент повеќе...

Прирачник за педијатрија

Прирачник за педијатрија повеќе...

Енергијата и животната средина

Енергијата и животната средина повеќе...

Маркетинг во патувањата и туризмот

Маркетинг во патувањата и туризмот повеќе...

Инженерство на хемиски реакции

Инженерство на хемиски реакции повеќе...

Сексуално преносливи болести

Сексуално преносливи болести повеќе...

Вовед во космологија

Вовед во космологија повеќе...

Меѓународно казнено право

Меѓународно казнено право повеќе...

Учебник по хирургија на Сабистон

Учебник по хирургија на Сабистон повеќе...

Клиничка радиолошка онкологија

Клиничка радиолошка онкологија повеќе...

Наука за виното - основи и примена

Наука за виното - основи и примена повеќе...

Теорија на уметноста-историски вовед

Теорија на уметноста-историски вовед повеќе...

Меѓународните односи и Европската Унија

Меѓународните односи и Европската Унија повеќе...

Прирачник за развој и учење кај возрасни

Прирачник за развој и учење кај возрасни повеќе...

Принципите на паралелното програмирање

Принципите на паралелното програмирање повеќе...

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор

Принципите на неврологијата на Адамс и Виктор повеќе...

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите

Органската хемија во дизајнирањето и дејството на лековите повеќе...

Нелсонов учебник по педијатрија

Нелсонов учебник по педијатрија повеќе...

Климатологија (наука за атмосферата)

Климатологија (наука за атмосферата) повеќе...

Хемија и биохемија на виното

Хемија и биохемија на виното повеќе...

Биохемиска основа на спортска активност

Биохемиска основа на спортска активност повеќе...

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето

Квалитативно дијагностицирање на човечкото движење: подобрување на изведбата во спортот и вежбањето повеќе...

Разбирање на архитектурата преку цртање

Разбирање на архитектурата преку цртање повеќе...

Прирачник за роботика и за автоматизација

Прирачник за роботика и за автоматизација повеќе...

Механичко однесување на материјалите

Механичко однесување на материјалите повеќе...

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите)

Одржлива енергија (Избор меѓу опциите) повеќе...

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена)

Заемни дејства на минералите, микроорганизмите и органската материја во почвата (теорија и примена) повеќе...

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови)

Базични принципи на фармакологијата (патофизиолошки основи на терапијата со лекови) повеќе...

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права

Голeмите одлуки на Европскиот суд за човековите права повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 2 повеќе...

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1

Динамичко програмирање и оптимално управување Том 1 повеќе...

Настани / Новости

16
Април
2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Од 16.04.2021 година, Читална 1000 книги ќе почне да прима посетители. Работн...

повеќе...
14
Мај
2017

Промовирани нови 14 наслови

На 14.05.2017 година, во Читалната 1000 книги, беше одржана 64-та промоција н...

повеќе...
13
Октомври
2016

Промоција на последните 10 наслови

На 13.10.2016 година, беше одржана 63-та промоција на 10 наслови т.е. последн...

повеќе...
13
Јуни
2016

Промоција на нови 10 наслови

На 13.06.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...
15
Март
2016

Промоција на 10 нови наслови

На 15.03.2016 година, во просториите на „Читалната 1000 книги&ldqu...

повеќе...

Настани / Новости

[2013-12-17] - Промоција на нови 15 наслови

На 17.12.2013 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана 51-та промоција на нови 15 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни...

повеќе...
[2013-12-17] - Промовирани нови 15  наслови

Промовирани нови 15 наслови од проектот за превод на 1.000 стручни и научни книги Нови 15 наслови од областа на електротехниката, математиката, медицината, ст...

повеќе...
[2013-11-20] - Промоција на нови 12 наслови

На 20.11.2013 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана 50-та промоција на нови 12 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници о...

повеќе...
[2013-11-20] - Промовирани нови 12  наслови

Промовирани 12 нови наслови од проектот „Превод на 1000 стручни и научни книги“ Дванаесет нови наслови од областа на медицината, економијата, правото, ...

повеќе...
[2013-08-29] - Промоција на нови 12 наслови

На 29.08.2012 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана 49-та промоција на нови 12 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници о...

повеќе...
[2013-08-29] - Промовирани нови 12  наслови

Промовирани уште 12 преведени книги од стручна литература   Нови 12 наслови од владиниот проект за превод на 1.000 стручни книги, кои се користат на првит...

повеќе...
[2013-08-14] - Промоција на нови 12 наслови

На 14.08.2012 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана 48-та промоција на нови 12 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници о...

повеќе...
[2013-08-14] - Промовирани нови 12  наслови 

Груевски: Врвната литература ќе помогне да се иницира напредок    Дванaесет нови наслови од капиталниот проект на Владата за превод на 1000 стручни научни...

повеќе...
[2013-08-14] - Промовирани нови 12  наслови 

Груевски: Врвната литература ќе помогне да се иницира напредок во многу научни полиња и да се изградат врвни кадри во Македонија   Македонските студенти и проф...

повеќе...
[2013-06-11] - Промоција на нови 22 наслови

На 11.06.2012 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана промоција на нови 22 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од...

повеќе...
[2013-06-11] - Промовирани нови 22 наслови 

Промовирани нови 22 наслови од проектот за превод на 1000 стручни книги   Нови 22 наслови од владиниот проект за преведување на 1000 стручни книги од кои се уч...

повеќе...
[2013-04-12] - Промовирани нови 30-тина наслови

  Промовирани нови 30-тина наслови од проектот за превод на стручни книги   Министерот за образование и наука Панче Кралев и претседателот на Владата на...

повеќе...
[2013-04-12] - Промоција на нови 25 наслови

На 12.04.2012 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана промоција на нови 25 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од...

повеќе...
[2013-01-16] - Промовирани нови 12 наслови на стручни книги

Промовирани нови 12 наслови на стручни книги      Нови 12 наслови од проектот за превод на илјада стручни книги од кои се учи на првите десет ...

повеќе...
[2013-01-16] - Промоција на нови 12наслови

На 16.01.2013 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана промоција на нови 12 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници од кои ...

повеќе...
[2012-12-25] - Нови 13 преводи пред македонската читателска публика

  Нови 13 преводи пред македонската читателска публика  Нови дела на плејада светски автори и врвни професори се најдоа пред македонската читателска публ...

повеќе...
[2012-12-25] - Промоција на нови 13 наслови

  На 25.12.2012 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана промоција на нови 13 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебниц...

повеќе...
[2012-10-09] -   Нови 22 преводи пред македонската читателска публика

  Нови 22 преводи пред македонската читателска публика Нови дела на плејада светски автори и врвни професори се најдоа пред македонската читателска пу...

повеќе...
[2012-10-09] - Промоција на нови 22 наслови

  На 9.10.2012 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана промоција на нови 22 наслови од Проектот „Превод на 1000 стручни, научни книги и учебници...

повеќе...
[2012-08-27] - Промоција на нови 12 наслови

  На 27.08.2012 година, во Читалната „1000 книги“ во Скопје беше одржана промоција на нови 12 наслови од областа на економските, правните, природно-математичките...

повеќе...